Aile Sağlığı Merkezi için ayrılmıştı: AKP’li Sancaktepe Belediyesi temel eğitim tesisi alanına çevirdi

İBB Meclisi, Sancaktepe Belediyesi’nin Samandıra Mahallesi’nde bulunan 4 parselle ilgili yaptığı imar planı değişikliğine gelen itirazları görüştü. Kelam konusu parseller Ömerli Baraj Havzası’nın uzak ara müdafaa alanında kaldığı için İSKİ ve İstanbul Sağlık Müdürlüğü plan değişikliğine itirazda bulunmuştu.

İBB Meclisi, İSKİ’nin itirazlarının uygulama imar planı kapsamında kıymetlendirilmesi gerektiğini belirterek iade ederken; Sıhhat Müdürlüğü’nün itirazını da reddetti.

AKP VİLAYET SIHHAT MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN İTİRAZINI REDDETTİ 

İstanbul Sağlık Müdürlüğü, 2010 tarihli imar planlarında sıhhat tesis alanında kalan Sancaktepe Samandıra Mahallesi bin 937 parsel nolu yerin temel eğitim tesis alanına alınmasına hem plan üretim basamağında hem de plan askı müddetinde itiraz etti. Sıhhat Müdürlüğü’nün itirazında özetle şöyle denildi:

“Sağlık Tesis Alanı’ndan, ‘Eğitim Tesis Alanı’na alınan; bin 937 parsel sayılı, 2 bin 637,1 metrekare yüzölçümlü, mülkiyeti Sancaktepe Belediyesi’ne ilişkin taşınmaza muadil büyüklükte mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Belediyeye ilişkin yeni bir alan ayrılmamış olduğundan ve Bakanlığımızca yapılan 1. Basamak sıhhat tesisleri planlama çalışmasında yapılmasına gereksinim duyulan 7 Hekimlik Aile Sıhhati Merkezi’nin imar planlarında Sıhhat Tesis Alanı’nda bulunan bin 937 parsele yapılması planlanmakta olduğu, bölgede kelam konusu yatırımın yapılabileceği, Bakanlığımıza tahsisli öbür bir taşınmaz da bulunmadığından Sıhhat Tesis Alanı’nda kalan bin 937 parsel sayılı taşınmazın Eğitim Tesis Alanına alınmasına ait plan değişikliğinin Müdürlüğümüzce uygun görülmediği bildirilmiştir. Plan Değişikliği teklifinin hazırlandığı ve plan sürecinin devam ettiğinden bahisle plan tadilat süreci tamamlanıncaya kadar tahsis talebimizin değerlendirilemeyeceği bildirilmiştir. Yönetmelik gereği, plan değişikliği ile ayrılması gereken muadil büyüklükte yeni bir sıhhat tesis alanı ayrılmamıştır. Bin 937 parselin meri planlardaki haliyle Sıhhat Tesis Alanı olarak korunması ve sonucundan Müdürlüğümüze bilgi verilmesi talep olunur.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir